Abdominoplasty Karın Germe

Abdominoplasty Karın Germe

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Tıbbi olarak ‘abdominoplasty’ olarak adlandırılan karın germe ameliyatı orta ve alt karın bölgesindeki fazla deri ve yağ dokusunun alınmasını ve karın duvarı kaslarının gerginliğine kavuşturulmasını içeren majör bir ameliyattır. Bu prosedür ile sarkan karın görünümü dramatik bir şekilde düzeltilir.

Ama, problemin derecesi ve buna yapılacak ameliyatın büyüklüğüne göre değişik uzunlukta kalıcı bir ‘skar’ın ( =iz’in ) kalacağını unutmayınız. Abdominoplasty ameliyatını düşünüyorsanız, bu broşür sizi, ameliyatın yararlı olduğu durumlar, yapılış şekli ve beklemeniz gereken sonuçlar gibi temel noktalar konusunda aydınlatacaktır.

Doğal olarak bu broşürde tüm sorularınıza cevap bulamayacaksınız, çünkü bunların bir kısmı bireye göre farklılıklar göstermektedir. İşlem konusunda eğer anlamadığınız bir nokta olursa, lütfen doktorunuza sormaktan çekinmeyiniz.

Abdominoplasty İçin En Uygun Adaylar

Bu ameliyat için en uygun adaylar, görüntü olarak iyi şekle sahip olup, diyet veya egzersizle giderilemeyen karında yağ fazlalılığı ve deri gevşekliği şikayeti olan kadın ve erkeklerdir. Abdominoplasty, birkaç gebelik sonrası karın derisi ve kasları normale dönemeyecek kadar deforme olmuş kadınlar için özellikle çok yararlıdır. Deri elastikiyetinin kaybı ile birlikte bir miktar ‘obesite’ ( = yağlanma ) şikayeti olan daha yaşlı hastalarda da bu ameliyat iyi sonuç vermektedir.

Önemli ölçüde zayıflamayı planlayan hastalar ameliyatı ertelemelidir. Aynı zamanda gelecekte hamile kalmayı düşünen kadınlar ; ameliyat sırasında sıkılaştırılan karın kasları gebelik ile gevşeyebileceğinden, ameliyat olmak için gebelik sonrasını beklemelidirler. Eski karın ameliyatlarınıza bağlı skarlarınız mevcutsa doktorunuz ameliyat olmamanız yönünde öneride bulunabilir veya sizi olağandan daha fazla iz kalacağı şeklinde uyarabilir.

Karın gerdirme ameliyatı sizin görünüşünüzü ve kendinize güveninizi geliştirecektir ama bu her zaman idealinizde geliştirdiğiniz görünüme ulaşmanızı ve insanların size daha farklı davranmasını sağlamayabilir. Ameliyata karar vermeden önce beklentilerinizi gözden geçirip bunları cerrahınızla tartışınız.

Ameliyat Sonrası Karşılaşılabilecek Sorunlar

Her yıl dünyada binlerce abdominoplasty ameliyatı başarıyla yapılmaktadır. Vücut konturlarını düzeltmek için yeterli deneyime sahip yetkin bir plastik cerrah tarafından yapıldığında sonuçlar hemen her zaman olumludur.

Ama cerrahi söz konusu olduğunda risk her zaman vardır ve dolayısıyla bu prosedüre özel komplikasyonların riski de olacaktır.Enfeksiyon, kan pıhtısı oluşması gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar seyrektir. Enfeksiyon, oluşursa, yara temizliği ve antibiyotiklerle tedavi edilebilir ama hastanede kalış süresi uzar.

Ameliyat sonrası mümkün olduğunca erken hareketli hale gelerek kan pıhtısı oluşma riskini en aza indirebilirsiniz.Sevimsiz skarlarla sonuçlanan kötü iyileşme ikinci bir operasyon gerektirebilir. Sigara içmek komplikasyon riskini arttırıp, iyileşmeyi geciktireceğinden ; sigara içenlerin sigarayı bırakması öğütlenir. Cerrahınızın önerilerine (özellikle fiziksel aktivite konusundakilere), hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası dönemde çok sıkı uyarak bu riskleri azaltabilirsiniz.

Kasık bölgesinin hemen üst seviyesinden yapılan bir insizyonla orta ise alt karın bölgesindeki fazla deri ve yağ dokusu çıkarılır.

Ameliyat Öncesi Hazırlık

İlk görüşmenizde, cerrahınız sağlık durumunuzu gözden geçirip, karın bölgesindeki yağ depolanmasının derecesini belirleyecek ve derinizin ‘tonusunu’ ( =elastikiyetini ) ölçecektir. Sigara içiyorsanız, bir ilaç veya vitamin alıyorsanız bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz.
Beklentilerinizi doktorunuzla tartışırken açık olunuz.
Cerrahınız da size alternatifleri ve bu alternatiflerin risklerini, kısıtlamalarını açıklarken aynı derecede açık olmalıdır. Örneğin yağ depolanmanız sadece göbek altı bölgesinde lokalize ise; size daha az kompleks bir ameliyat olan ve genellikle ‘outpatient’ olarak ( = hastanede yatmadan ) yapılan, ‘kısmı abdominoplasti’ veya ‘mini karın germe’ ameliyatı olarak adlandırılan işlem yapılması daha uygun olabilir.
Diğer yanda kısmi veya tam bir abdominoplasty’nin yanı sıra ‘liposuction’ ( = yağ emilmesi ) işlemi yapılması ile daha iyi bir kontura sahip olabilirsiniz. Bazen de en iyi sonuç yalnız başına liposuction uygulaması ile elde edilir. Cerrahınız her koşulda, sizin için doğru olan ve en iyi sonucu oluşturacak prosedürün sizce de seçilmesine çaba gösterecektir.
Görüşme sırasında, cerrahınız size kullanacağı anesteziyi, ameliyatın gerçekleştirileceği yeri ve masrafları açıklamalıdır. Birçok durumda sağlık sigortaları abdominoplasty ameliyatlarını kapsamaz, ama yine de emin olmak için sigorta poliçenizi kontrol etmenizde fayda vardır.
Ameliyat öncesi hazırlık için cerrahınız size yeme, içme, sigara içme, bazı ilaç ve vitaminlerin alınması veya alınmaması gibi noktaları içeren bazı özel direktiflerde bulunacaktır.
Eğer sigara içiyorsanız, ameliyat öncesi en az 2 hafta ve ameliyat sonrası en az 2 hafta sigara içmemelisiniz. Ameliyat öncesinde (özellikle karın bölgenize olmak üzere ) güneşte fazla kalmaktan kaçınmalısınız.
Ayrıca yine ameliyat öncesinde sinirleri yıpratıcı yoğunlukta diyet programı uygulamamalısınız, aşırı diyet iyileşme potansiyelini de azaltabilir. Soğuk algınlığı veya herhangi bir enfeksiyon varlığında ameliyat ertelenebilir.
Hazırlık yaparken, ameliyat sonrası sizi eve götürecek ve gerekirse size birkaç gün yardım edecek birisini ayarlamayı unutmayınız.

Ameliyat Nerede Yapılacak?

Ameliyatınız bazı durumlarda ‘outpatient’ olarak hastanede yatmadan, bazı durumlarda da birkaç gün hastanede yatmanızı gerektiren ‘inpatient’ konumunda yapılabilir.

Anestezi Girişimi

Doktorunuz, sizin tüm ameliyat boyunca uyuyor olacağınız genel anestezi ile ameliyat yolunu seçebilir. Bazı cerrahlar, sizi sakinleştiren bir sedatif ilaç ile kombine edilmiş lokal anestezi yolunu seçebilir. Bu durumda uyanık ama gevşemiş olacaksınız ; karın bölgeniz ağrıya duyarsız olacaktır. ( Ama biraz çekilme hissi ve rahatsızlık duyabilirsiniz. )

Ameliyat Yöntemi

Total abdominoplasty gereken işleme bağlı olarak genellikle 2 ila 5 saat sürer. Kısmi abdominoplasty 1- 2 saat sürebilir.Sıklıkla bir kalça kemiğinden diğer yandaki kalça kemiğine dek kasığın hemen üstünden uzanan bir kesi hattı kullanılır.

Göbeği çevre dokulardan serbestleştirmek için, göbek çevresine ikinci bir kesi yapılır. Mini abdominoplasty’de kesi daha kısadır ve göbeğin yeri değiştirilmeyebilir.

Daha sonra karın derisi tamamen, kaburga kenarına kadar alttaki karın kaslarının üzerinden havaya kaldırılır. Karın kasları bir araya getirilerek sağlamlaştırılır ; böylece daha sıkı bir karın duvarı ve daha ince bir bel hattı elde edilir.
Karın üzerinden kaldırılan deri aşağıya doğru gerilir ; ve fazla deri kesilerek alınır. Gerdirilen karın derisinde göbek için yeni bir delik açılarak, sapıyla serbestleştirilmiş olan göbek buraya yerleştirilip dikilir. Sonuçta, kesi hatları dikilir ; pansuman örtüleri ile örtülür ve toplanabilecek fazla sıvıyı boşaltmak için yara bölgesine geçici bir ince tüp yerleştirilebilir.

Deri, kaburga kenarına dek karın duvarından ayrılır.Alttaki kas ve yumuşak doku, cerrah tarafından bir araya getirilip, dikilir. Böylece karın duvarı daha sağlam bel hattı ise daha ince hale getirilir.

Karın derisi aşağıya çekilir ve fazlası alınır. Total abdominoplasty’de göbek için yeni bir delik açılır. Her iki insizyon dikişlerle kapatılır.Mini abdominoplasty’de, deri sadece kesi hattı ile göbek arasındaki bölgede kaldırılır. Deri aşağıya doğru çekilir, fazla deri kesilip atılır, kesi hattı dikilir.

Ameliyat Sonrası

İlk birkaç gün, karın bölgenizde doku şişmesi söz konusu olacağından ; ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen bir rahatsızlık ve ağrı duyabilirsiniz. Uygulanan cerrahi işlemin derecesine göre, birkaç saat sonra evinize yollanabilir veya hastanede birkaç gün kalabilirsiniz.

Doktorunuz size, yıkanmanız ve giysilerinizin değiştirilmesi ile ilgili direktiflerde bulunacaktır. Önceleri doğrulmanız mümkün olmamakla birlikte, en kısa zamanda yürümeye başlamanız gerekir.

Ameliyat sonrası, hastanın daha düz, daha ince bir karnı olacaktır. Skarlar kalıcıdır ama zamanla solar.İnsizyon üzerindeki pansuman örtüsü daha sonra destekleyici bir korse ile değiştirilecektir.

Normale Dönüş

Kendinizi eskisi gibi hissetmeniz haftalar veya aylar alabilir. İyi bir fizik kondisyona sahipseniz, kuvvetli karın kaslarınız sayesinde abdominoplasty sonrası toparlamanız çok hızlı olacaktır. Bazıları iki hafta sonra ise başlarken bazılarının 3 – 4 hafta dinlenmesi gerekebilir.

Egzersizler daha iyi iyileşmenizi sağlayacaktır. Daha önce hiç egzersiz yapmamış kişiler bile ; doku şişmesinin azaltılması, kan pıhtısı ihtimalinin azaltılması ve kas tonus’unun sağlanması için egzersiz programına başlamalıdır. Aşırı egzersizden erken dönemde kaçınılmalıdır. Bu konuyu mutlaka doktorunuza danışın.

İlk 3 – 6 ay boyunca skarlarınız iyileştikçe daha kötüleşiyormuş gibi görünebilir, ama bu normaldir. Skarlarınızın düzleşmesi ve renginin solması için 9 ay – 1 yıl kadar beklemeniz gerekir. Tamamen solmamamalarına rağmen, karın skarları, birçok giysi hatta mayo ve bikini altında bile görülmez bir konuma sahiptir.

Yeni Görünümünüz

Kısmi veya total olsun, abdominoplasty, karın kasları zayıflamış ve derisi gevşeyip sarkmış kişiler için mükemmel sonuç verir. Birçok vakada, eğer dengeli bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı uygulanırsa sonuçlar çok uzun sürelidir.

Eğer beklentilerinizde gerçekçi iseniz ve kalıcı skar, uzun bir toparlanma dönemi gibi konulara hazırlıklı iseniz, ‘abdominoplasty’ sizin için cevap olabilir.

Kimlere Karın Germe Ameliyatı Yapılır?

Diyet ve egzersize cevap vermeyen karın derisi sarkıklığı olan fakat vücut kontürleri düzgün olan kadın ve erkekler bu ameliyat için adaydır. Bu ameliyat özellikle birkaç kez doğum yapmış,karın bölgesi derisinde çatlaklar oluşmuş ve sarkmış, ve karın kasları zayıflamış kadınlarda sın derece faydalıdır.

Kilo vermeye niyetli hastaların bu ameliyatı ertelemesi gereklidir. Doğum yapmaya niyeti olan hanımların da bu ameliyatı doğum sonrasına ertelemesinde yarar vardır. Bir abdominoplasti ameliyatı görünüşünüzü ve kendinize olan güveninizi arttıracaktır ancak,tümüyle ideal bir görünüme kavuşmanızı veya tedavi gerektiren diğer sorunlarınızı ortadan kaldırmayı sağlamayacaktır.

Ameliyata karar vermeden önce beklentileriniz konusunda iyi düşünmeniz ve bunları cerrahınızla tartışmanız gerekir.

Ameliyat Hazırlıkları Nelerdir?

Bu dönemde cerrahınızın sizden bazı talepleri olacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız buna ameliyattan 4 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız.**** kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı yada başka bir enfeksiyon,operasyonun ertelenmesine sebep olabilir.